fbpx

Regulamentul de participare la tombola organizată de

banca de celule stem Euromedics STEM LIFE SA

„Tombola autoturism RENAULT CLIO”

 

Art 1 Organizarea tombolei

Organizatorul tombolei este societatea Stem Life SA avand denumirea comerciala Euromedics Cryo Bank, cu sediul în Romania – Bragadiru, str. Unirii nr. 83A, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J23/128/2018, cod unic de inregistrare : RO24332864, reprezentata legal de catre D-nul Georgios Sykiotis .

TOMBOLA se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toti Participantii. Informarea Participantilor asupra Tombolei si Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-ului www.euromedics.ro si https://www.facebook.com/euromedics/
Participarea la Tombola implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum şi obligativitatea respectării acestuia. Prin participarea la prezenta Tombola, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, prin participare consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.

 

Art. 2. Perioada de desfasurare a tombolei

Perioada de desfăşurare a Tombolei este cuprinsă între data de 01.09.2018, ora 8:00 și data de 20.12.2018, ora 16:00, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

 

Art 3. Drept de participare

3.1. La Tombola pot participa persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, anterior datei de incepere a tombolei si care au incheiat un contract de procesare si stocare a celulelor stem in perioada de desfasurare a tombolei. Nu pot participa la aceasta tombola angajatii Stem Life SA (“Oraganizator”) si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

3.2. Tipurile de pachete care intra in tombola, sunt:

 

Pachet Premium – VARIANTA 1
Preț initial  2.400 euro 

Preț redus  1.950  Euro.

 • 150 euro – taxa de înregistrare
 • 50 euro x 36 rate lunare
  Aceste prețuri includ : costuri de înregistrare, procesare, transport și  stocarea probelor din sângele de cordon ombilical pentru o perioadă de 20 de ani. Astfel, la sfârșitul celor 36 luni NU mai aveți nimic de achitat până la împlinirea termenului contractului, respectiv 20 de ani.

Pachet Premium – VARIANTA 2

Preț inițial  900 euro + 92 Euro/an

Preț redus  688Euro +92 Euro/an

 • 150 euro – taxa de înregistrare
 • 53,8 euro x 10 rate lunare
  Aceste prețuri includ: costuri de înregistrare, procesare, transport și  stocarea probelor din sângele de cordon ombilical pentru o perioadă de 20 de ani.

Pachet Premium –VARIANTA 3

Preț inițial  780 euro + 108 Euro/an

Preț redus  480 Euro +108  Euro/an

 • 150 euro – taxa de înregistrare
 • 55 euro x 6 rate lunare
  Aceste prețuri includ : costuri de înregistrare, procesare, transport și  stocarea probelor din sângele de cordon ombilical pentru o perioadă de 20 de ani.

Art.4. Mecanismul de desfășurare a Tombolei. Eligibilitate.

 

4.1. Tombola constă în acordarea posibilității tututor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga premiul menționat la art. 5 din Regulament.

 

4.2. Condițiile pe care Participanții trebuie sa le îndeplineasca pentru a avea posibilitatea de a câștiga premiul sunt:

Orice client/clientă ce achiziționează un pachet de stocare celule stem prin semnarea unui contract (conform variantelor de pachet stipulate in prezentul regulament articol 3, punctul 3.2) cu Euromedics Swiss AG (colaboratorul Stem Life SA) este eligibil pentru participarea la tombola. Pachetele de stocare celule stem pot fi achiziționate doar prin intermediul reprezentanților medicali și operatorii Call Center ai Stem Life SA din România.

Participă la tombolă numai persoanele care respectă în totalitate obligațiile asumate prin contractele de stocare celule stem.

Anularea/rezilierea în perioada de concurs a contractelor având ca obiect achiziționarea pachetelor de stocare celule stem, va duce la descalificarea Participanților. Anularea/rezilierea contractului având ca obiect achiziționarea pachetelor de stocare celule stem, de către câștigătorul acestei Tombole, oricând în perioada de derulare a acestui contract, duce la obligația respectivului câștigător de a achita integral valoarea premiului menționat la art. 5 din Regulament, valoarea fiind aceea a prețului de piața al Premiului de la data câștigării acestuia.

 

4.2.1. Premiul oferit în cadrul Tombolei se va acorda în urma extragerii organizate conform programării menționate la art 4.2.2.

 

4.2.2. Alocarea premiului se va efectua, în data de 21 decembrie 2018, în intervalul orar 11:00 -12:00 prin intermediul www.random.org

 

Art.5. Premiul. Desemnarea câștigătorului

 

5.1.1. În cadrul Tombolei publicitare, se va acorda 1 (un) premiu („Premiu”), după cum urmează:

1 (un) autoturism marca Renault Clio, cu urmatoarele caracteristici:

MODEL  Renault Clio Life Evo 1157863
VINVF15RSN0A61157863
AN FABRICATIE2018
MOTORIZAREBENZINA 
Norma de poluareEURO 6
CuloareROSU Valoarea netă a autoturismului marca Renault Clio este de 9.650 EURO. Valoarea netă în RON a autoturismului va fi calculată la momentul achiziției, în funcție de cursul BNR al zilei.
Fotografiile autoturismului care se vor utiliza în materialele de promovare ale Tombolei  publicitare sunt cu titlu de prezentare.

Termenul de intrare în posesia Premiului, constând într-un autoturism, descris mai sus, este de maxim 60 de zile calendaristice de la data extragerii premiului. Autoturismul va fi predat câștigătorului de către Organizator împreună cu toate documentele aferente, necesare  înmatriculării. Locația punerii efective în posesie a autoturismului va fi la sediul societății Stem Life SA. Autoturismul va avea în momentul predării kilometrii parcurși în campania de promovare.

Ulterior intrării în posesie a autoturismului, câștigatorului ii revin toate responsabilitățile și obligațiile, conform legislației aplicabile în România, cât și responsabilitatea întreținerii autoturismului la standardale legale, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterior acordării oficiale a Premiului, de exemplu, însă fără a se limita, la: costuri înmatriculare și înregistrare a autoturismului, asigurare de răspundere civilă auto, costuri inspecție tehnică periodică, costuri modificare și/sau schimbare carte verde mașină și certificat de înmatriculare.

Înmatricularea autoturismului în termenul legal, precum și plata taxelor legale legate de aceasta, îi revin Câștigătorului și nu Organizatorului. În cazul în care Participantul câștigător refuză sau nu poate intra in posesia Premiului, acesta se va acorda Participantului ales ca prima rezervă în urma tragerii la sorți. În cazul în care și acesta din urmă refuză sau nu revendică premiul, acesta se va acorda Participantului ales ca a doua rezervă. La fel se va proceda până la epuizarea ordinii stabilite prin tragere la sorți pentru rezerve. Dacă premiul nu a putut fi acordat participantului datorita faptului că nu este îndeplinită o condiție menționată în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula respectivul premiu. În cazul în care câștigatorul premiului este în imposibilitatea de a se prezenta în vederea acordării premiului câștigat, acesta poate împuternici o altă persoană în acest sens.

Împuternicirea este obligatoriu a fi una notarială.

 

5.1.2. Pentru clarificare, costurile adiționale efectuate de către câștigatori, inclusiv impozitul datorat pe venitul realizat de câștigator prin acordarea premiului, nu vor fi suportate de către Organizatorul Tombolei

 

5.1.3. Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte premii, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea, către unul sau mai multi terți, a dreptului la premiul câștigat.

 

5.2. Desemnarea câștigătorului Premiului:

 

5.2.1. Desemnarea Participantului câștigator al Premiului va avea loc în ziua 21 decembrie 2018, in intervalul orar 11:00 – 12:00 la sediul SC STEM LIFE SA.

 

5.2.2. Câștigătorul va fi contactat de către Organizator în termen de 3 zile lucrătoare. Ulterior validării câștigătorului, acesta va fi publicat și pe pagina de internet a Organizatorului – site-ul www.euromedics.ro si în pagina oficiala de Facebook  https://www.facebook.com/euromedics/.

Timp de 3 zile lucrătoare de la extragere, Organizatorul va încerca sa contacteze Participantul desemnat câștigător, pentru a-l informa despre modalitatea și condiţiile în care poate intra în posesia premiului.

Organizatorul își declină orice răspundere în situaţia în care Participantul nu poate fi contactat, din diverse motive. IÎn cazul în care, în acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu Participantul, atunci acesta va fi declarat necâștigător și se va trece la contactarea Participanţilor de rezervă, în ordinea tragerii la sorți.

În cazul în care Participantul câștigător întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la premiul câștigat și modalitatea de intrare în posesie a acestuia.

Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigator a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.

 

5.2.4. Premiul va fi acordat de către  Stem Life SA, în calitatea sa de Organizator al Tombolei, participantului câștigător al Tombolei, conform Regulamentului.

 

5.2.5. Predarea Premiului se va face astfel:

Acordarea autoturismului Renault Clio se va face într-o locație comunicată ulterior de către Organizator. Participantul desemnat câștigător va face dovada identității sale prin Cartea de Identitate, va prezenta toate documentele solicitate și va încheia procesul verbal de predare-primire („Procesul-Verbal”) în termen de 60 zile calendaristice de la data extragerii, precum și dovada achitării impozitului de 16% din valoarea netă a premiului către Organizator și orice alt document necesar pentru a intra în posesia premiului.

 

5.3.1. Dupa semnarea Procesului-Verbal și a actelor necesare, Organizatorul este absolvit de orice obligații privind Premiul. Dreptul de proprietate se transferă la Participantul câștigător

la data semnării Procesului-Verbal și a actelor necesare.

În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Tombola.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiul oferit de către Organizator este oferit „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

 

5.3.2. Stem Life SA are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Tombolă, va atrage anularea tuturor înregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

 

5.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

 

Art.6. Confidențialitatea și protecția detelor personale.

 

6.1. (1) Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitarilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate si prelucrate de către Organizator, în contextul organizării și desfășurarii Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, în condițiile legii, după cum urmeaza:

– în scopul validării Câștigătorului ;

– precum și în scopul atribuirii efective a Premiului către Câștigător;

 

(2) Perioada de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal poate să se încadreze într-una dintre următoarele situații:

a) Datele personale care au fost colectate și sunt prelucrate și în cadrul relațiilor contractuale în cadrul contractelor semnate de procesare și stocare a celulelor stem – sunt păstrate și prelucrate până la data expirarii contractului:

–          în caz de cerere de reziliere a contractului acceptată de ambele părți;

–          maximum perioada contractuală  – 20 de ani.

b) Datele personale care au fost colectate și sunt prelucrate strict pentru participarea la această Tombolă sunt păstrate și prelucrate:

–          Pe parcursul perioadei în care se desfășoara înscrierile la această Tombolă și maxim 30 de zile după extragere (pentru rezolvarea unor eventuale obiecții și contestații);

–          Până în momentul în care solicitați în scris, la adresa [email protected], încetarea prelucrării/ștergerea datelor dumneavoastra.

 

6.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a regulamentului (U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date ,in special cele cu privire la:

1. DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre STEM LIFE S.A. ;

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

3. DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

4. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

5. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre STEM LIFE S.A, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

7.DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

8.DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

9.DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre STEM LIFE S.A la adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected]

De asemenea, va aducem la cunostinta datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al STEM LIFE S.A respectiv adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected]

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor STEM LIFE S. A va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditii prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

 

Art. 7. Litigii

 

7.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legătură cu Tombola, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

 

7.2. În vederea soluționarii divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate. Dupa deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un raspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

 

7.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta catre instanțele competente.

 

Art.8. Diverse

 

8.1. Prin participarea la Tombolă, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. Dacă, din orice motiv, acestă Tombolă, nu se poate desfășura conform planificării, din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Tombolei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Tombola. Atunci când Tombola încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice, înainte de finalul perioadei  de desfășurare a Tombolei, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Tombolei.

 

8.3. Regulamentul acestei Tombole publicitare este gratuit și disponibil oricărui solicitant și/sau participant, pe pagina de internet a Organizatorului, www.euromedics.ro și pe pagina oficială de Facebook: www.facebook.com/euromedics.ro Conținutul Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator până la data extragerii, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Tombolei publicitare.

 

Art.9. Forța Majoră și Cazul Fortuit

 

9.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamăa orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

 

10.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întarziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

 

Art. 11 Taxe și Impozite

Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

 

In acest sens:

–          Participantul desemnat Câștigător, se obligă să achite, în termen de 60 de zile calendaristice, valoarea impozitului datorat Organizatorului, în vederea încheierii formalităților de predare a Premiului.

–          Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură (de exemplu contribuții sociale datorate conform legii) în legatură cu Premiul acordat câștigătorului sunt în sarcina exclusivă a acestuia.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

 

 

Organizator

STEM LIFE SA

SC STEM LIFE SA, (Euromedics), e inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu nr. 18617. Afla despre Termenii de confidentialitate, aici.

Aboneaza-te la NEWSLETTER-ul EUROMEDICS, AICI.

Dand click pe butonul de abonare, consimti ca Euromedics (StemLife SA) sa-ti foloseasca datele pentru a-ti trimite informari, promotii si oferte.

Ne poti da un Like sau lasa un Mesaj direct pe pagina de Facebook

ro_RORomână