fbpx

Regulamentul de participare la tombola publicitară „Câștigi ce-ți dorești!”, organizată de banca de celule stem Euromedics STEM LIFE SA

Art 1 Organizarea tombolei

Organizatorul tombolei este societatea Stem Life SA, având denumirea comercială Euromedics Cryo Bank, cu sediul în Romania – Bragadiru, str. Unirii nr. 83A, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/128/2018, cod unic de înregistrare : RO24332864, reprezentată legal de către D-nul Georgios Sykiotis.

TOMBOLA se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Tombolei și Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-ului www.euromedics.ro si a paginii de Facebook https://www.facebook.com/euromedics/.
Prin participarea la prezenta Tombolă, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.

 

Art. 2. Perioada de desfășurare a tombolei

Perioada de desfăşurare a Tombolei este cuprinsă între data de 01.03.2019, ora 00:00 și 31.03.2019, ora 24:00 a.m., în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

 

Art 3. Drept de participare

3.1. La Tombolă pot participa persoanele fizice care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani, cu domiciliul/reședința în România, femei gravide sau tați ai copiilor nenăscuți încă, ce urmează să se nască în România după data înscrierii la tombolă și care își înscriu complet și corect datele cerute în formularul de participare.

3.2. Participarea la această Campanie promoțională implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campania promoțională, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, vârstă, dacă  participanta – sau soția participantului, după caz – este însărcinată și spitalul unde va avea loc nașterea, medicul probabil, precum și data aproximativă a nașterii) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiilor.

3.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Tombolei.

3.3. Nu pot participa la această tombolă angajații Stem Life SA (“Organizator”) și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

 

Art.4. Mecanismul de desfășurare a Tombolei. Eligibilitate.

4.1. Tombola constă în acordarea posibilității tututor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga unul dintre premiile menționate la art. 5 din Regulament.
4.2. Condițiile pe care Participanții trebuie sa le îndeplineasca pentru a avea posibilitatea de a câștiga unul dintre premii sunt:

–          Persoana înregistrată la Concurs (Tombola publicitară) sau, după caz, soția participantului înscris, să fie însărcinată și să urmeze să nască în România, după data înscrierii sale la tombolă;

–          Să aibă cel puțin vârsta de 18 ani împliniți;

–          Toate câmpurile din formular sa fie completate corect cu datele solicitate de către Organizator. Formularele completate parțial  sau incorect completate nu vor fi introduse în program pentru extragere.

4.3 Toate participantele care respectă cele de mai sus sunt înscrise automat în Concurs (la Tombola publicitară), putând participa la tragerea la sorți.

4.4 Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participanta/Participantul trebuie să fi completat toate datele, online, pe site-ul Organizatorului, în perioada de derulare a Campaniei Publicitare. Participantților NU LE ESTE IMPUSĂ în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă. Participarea la această Tombolă ESTE GRATUITĂ PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII, pe toată durata derulării Concursului. În acest sens, toate persoanele participante care respectă condițiile de participare sunt înscrise gratuit și automat la Tombola Publicitară în momentul completării datelor solicitate de către Organizator, în conformitate cu cele menționate în prezentul regulament.

4.5 O persoană are dreptul să se înscrie o singură dată, cu propriul său nume, pe toata perioada concursului. În acest sens, înregistrările duble, multiple sau incorecte vor fi șterse din listele care vor intra în procesul de extragare (tragere la sorți).

 

Art.5. Premiile, valoarea și atribuirea lor.

5.1.1. În cadrul Tombolei publicitare, se vor acorda următoarele premii:

·         1 CUPON – CADOU în valoare de 600 lei, în baza căruia pot fi făcute cumpărături pentru bebeluși și mămici însărcinate la magazinul online cu astfel de produse www.primele-cumparaturi.ro

·         1 CUPON – CADOU în valoare de 300 lei, în baza căruia pot fi făcute cumpărături pentru bebeluși și mămici însărcinate la unul dintre magazinele Chicco sau la magazinul online cu astfel de produse www.chicco.ro .

·         Câte un discount (reducere) în valoare de 30% din orice cumpărătură făcută în magazinul online de cosmetice www.beautyvibe.ro , pentru fiecare persoană participantă (persoană a cărei înscriere este completă și validată), indiferent de rezultatele tragerii la sorți a celorlalte două premii.

5.1.2. Câștigătorii pot folosi discount-ul și cupoanele cadou câștigate pentru cumpărături numai în magazinele pentru care au fost emise (precizate mai sus).
Fiecare cupon poate fi utilizat o singură dată și în maximum 6 (șase) luni de la câștigarea premiului.
Discount-ul de 30% oferit fiecărei persoane partcipante poate fi folosit doar până la data de 02 aprilie a.c.
Niciunul dintre premiile și/sau reducerile de mai sus nu se pot cumula cu alte discounturi sau promoții.

5.1.2.1 Pentru clarificare, costurile adiționale efectuate de către câștigatori, inclusiv impozitul datorat pe venitul realizat de câștigator prin acordarea premiului, nu vor fi suportate de către Organizatorul Tombolei.

 5.1.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite prin contravaloarea acestora în bani sau cu alte premii, după cum nu este permisă, în nici-o situație, cedarea către unul sau mai multi terți a dreptului la premiul câștigat.

5.2. Desemnarea câștigătorillor Premiilor:

5.2.1. Desemnarea Participanților câștigatori ai Premiilor se va face prin tragere la sorți prin intermediul www.random.org. în data de 2 aprilie a.c.

5.2.2. Ulterior validării persoanelor câștigătoare ale acestor două premii, numele acestora vor fi anunțate prin afișare pe pagina de concurs a Organizatorului din site-ul www.euromedics.ro și în pagina oficiala de Facebook  https://www.facebook.com/euromedics/.

5.2.3.. Premiile nerevendicate în termen de 30 de zile de la data anunțării câștigătoarelor sau care n-au putut fi transmise câștigătoarelor din motive independente de Euromedics-Stem Life SA, se consideră nealocate.

5.2.4.La momentul  decernării (intrării în posesia) premiilor, participanții declarați câștigători vor putea fi obligați să facă dovada, cu documente medicale, că la data înscrierii în concurs participanta sau (după caz) soția/partenera participantului era însărcinată, nașterea urmând să aibă loc în România. În cazul în care Participanta/Participantul câștigător care-și revendică un Premiu întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului câștigat, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la modalitatea de intrare în posesie a acestuia. În caz că persoana câștigătoare a unui premiu este de sex masculin, Organizatorul îi va solicita o declarație pe propria răspundere din partea soției/partenerei, în care aceasta să certifice că persoana extrasă și declarată câștigătoare este tatăl copilului nenăscut la data înscrierii.

5.2.5. Premiile vor fi acordate de către  Stem Life SA, în calitatea sa de Organizator al Tombolei, participantelor câștigătoare ale Tombolei, conform Regulamentului. Predarea fiecărui  Premiu se va face astfel:

–          La sediul Organizatorului;

–          Sau, la alegerea fiecărei persoane câștigătoare, prin Curier rapid, cu plata ramburs a taxelor de transport (efectuată de către persoana câștigătoare).

Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigatori a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.

5.3.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Tombolă.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.3.2. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Tombolă, va atrage anularea înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. Stem Life SA (Euromedics) are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament.

5.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

 

Art.6. Confidențialitatea și protecția datelor personale.

6.1.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate si prelucrate de către Organizator, în contextul organizării și desfășurarii Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, în condițiile legii, după cum urmează:

– în scopul validării Câștigătorului ;

– precum și în scopul atribuirii efective a Premiului către Câștigător;

6.1.2 Perioada de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal poate să se încadreze într-una dintre următoarele situații:

–          Pe parcursul perioadei în care se desfășoara înscrierile la această Tombolă și maxim 30 de zile după extragerea finală (pentru rezolvarea unor eventuale obiecții și contestații);

–          Până în momentul în care participantul solicită în scris, la adresa [email protected], încetarea prelucrării/ștergerea datelor sale.

–          Până la cel mai târziu data probabilă a nașterii pe care participantul a completat-o în formularul de înscriere la concurs, în cazul în care a bifat opțiunea de acceptare a transmiterii de oferte, în cazul în care această dată nu este anterioară termenului de 30 de zile de la data extragerii finale.

6.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a regulamentului (U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date ,in special cele cu privire la:

1. DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre STEM LIFE S.A. ;

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

3. DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

4. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

5. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre STEM LIFE S.A, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

7.DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

8.DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

9.DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre STEM LIFE S.A la adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected]  De asemenea, va aducem la cunostinta datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al STEM LIFE S.A respectiv adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected] In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, STEM LIFE S. A va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

 

Art. 7. Litigii

7.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legătură cu Tombola, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.
7.2. În vederea soluționarii divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale părților implicate. După deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un raspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

7.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta catre instanțele competente.

 

Art.8. Diverse

8.1. Prin participarea la Tombolă, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. Dacă, din orice motiv, această Tombolă nu se poate desfășura conform planificării, din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Tombolei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Tombola. În cazul în care Tombola încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice, înainte de finalul perioadei de desfășurare a Tombolei, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Tombolei.

8.3. Regulamentul acestei Tombole publicitare este gratuit și disponibil oricărui solicitant și/sau participant, pe pagina de internet a Organizatorului, www.euromedics.ro. Conținutul Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator până la data extragerii finale, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Tombolei publicitare.

 

Art.9. Forța Majoră și Cazul Fortuit

9.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întarziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

 

 

 

Organizator

STEM LIFE SA

Prin Administrator,

GEORGIOS SYKIOTIS

 

Adresa noastra:

Vrei o cariera la noi?

Link-uri utile

Urmareste-ne pe facebook:

ro_RORomână