fbpx

Art. 1. Organizarea concursului.

Organizatorul concursului este societatea Stem Life SA, având denumirea comercială Euromedics Cryo Bank, cu sediul în Romania – Bragadiru, str. Unirii nr. 83A, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/128/2018, cod unic de înregistrare : RO24332864, reprezentată legal de către D-nul Georgios Sykiotis.

Concrusul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Concursului și Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-ului www.euromedics.ro si a canalelor de social media apartinand EUROMEDICS.
Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit si acceptat prevederile si clauzele prezentului Regulament, consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.

Art. 2. Perioada de desfășurare a concursului

Perioada de desfăşurare a Concursului este cuprinsă între data de 02.06 (Iunie) si 30.06 (Iunie) 2020, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament. 

Art 3. Drept de participare

3.1. La Concurs pot participa doar persoanele fizice insarcinate, de sex feminin, cu domiciliul/reședința în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, si care urmează să nască în România, după data înscrierii lor la concurs și își înscriu datele complete si corecte cerute în formularul de participare.

3.2. Participarea la această Campanie promoțională implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea implicita a prezentului Regulament de către toți participanții la Campania promoțională EUROMEDICS, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal inscrise in formularul de concurs (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, varsta,  dacă este însărcinată și spitalul unde va avea loc nașterea, medicul probabil, precum și data aproximativă a nașterii) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiilor si a contactarii participantilor cu ofertele Euromedics si alte date relevante pentru concurs.

Organizatorul nu va dezvalui datele personale colectate partilor terte, nu va abuza de aceste date colectate si nu incurajeaza spam-ul.

3.3. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Concursului.

3.3. Nu pot participa la acest concurs angajații Stem Life SA (“Organizator”) și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Art.4. Mecanismul de desfășurare a Concursului. Eligibilitate.

4.1. Concursul constă în acordarea posibilității tututor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga unul dintre premiile menționate la art. 5 din Regulament.
4.2. Condițiile pe care Participanții trebuie sa le îndeplineasca pentru a avea posibilitatea de a câștiga unul dintre premii sunt:

– Persoana înregistrată la Concurs să fie de sex feminin, să fie însărcinată la momentul inscrierii in concurs și să urmeze să nască în România, intr-o unitate spitaliceasca de stat, după data înscrierii sale la concurs.

– Să aibă cel puțin vârsta de 18 ani împliniți (sau 16 ani cu certificat de emancipare obtinut in conditiile legii)

– Toate câmpurile din formular sa fie completate corect cu datele solicitate de către Organizator. Formularele completate parțial  sau incorect completate nu vor fi introduse în program pentru extragere si atrage dupa sine excluderea din concurs.

– Inscrierile duplicat sau abuzive va atrage dupa sine eliminarea/descalificarea acelui participant din concurs.

4.3 Toate participantele care respectă cele de mai sus sunt înscrise automat în Concurs , putând participa la extragerea premiului.

4.4 Pentru a putea participa la extragerea premiului, Participanta trebuie să fi completat toate datele, online, pe site-ul Organizatorului, în perioada de derulare a Campaniei Publicitare. Participantelor NU LE ESTE IMPUSĂ în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă. Participarea la ACEST CONCURS ESTE GRATUITĂ PENTRU TOATE PARTICIPANTELE, pe toată durata derulării Concursului. În acest sens, toate participantele care respectă condițiile de participare sunt înscrise gratuit și automat la Concurs în momentul completării datelor solicitate de către Organizator, în conformitate cu cele menționate în prezentul regulament.

4.5. O participantă poate câștiga un singur premiu din fiecare categorie, pe parcursul desfășurării concursului.

4.6. Fiecare participantă poate câștiga la oricare dintre extrageri, dacă nu a mai câștigat deja un premiu pe parcursul desfășurării acestui concurs.

4.7. O persoană se poate înscrie o singură dată, cu un singur nume, o singura adresa de email si un singur numar de telefon, pe toata perioada concursului. 

În acest sens, înregistrările duble sau multiple vor fi considerate frauda si vor fi șterse din listele care vor intra în procesul de extragare (tragere la sorți) urmand a fi eliminate din extragerea finala.

Art.5. Premiile, valoarea și atribuirea lor.

5.1.1. În cadrul Concursului, se vor acorda următoarele premii:

A)  Marele premiu: Un Marsupiu Marca ErgoBaby, Model 360 Pearl Gray (sau alta culoare disponibila), in valoare comerciala de  745 RON la momentul deschiderii concursului.

 Premiul se valideaza in maxim 30 de zile de la extragere, NU se poate valorifica in bani, este uninominal si nu poate fi transmisibil. Dupa castigarea premiului, organizatorul si castigatoarea vor stabili detaliile de intrare in posesie a premiului, de comun acord, nu mai tarziu de 01.08.2020.

B)  Premii zilnice constand in: 

 Kit-uri cadou de recoltare a celulelor stem EUROMEDICS, acordate zilnic primei participante inscrise in ziua respectiva. Castigatoarea va fi contactata prin email sau telefonic si informata despre castig si conditiile de folosire a premiului. Valoare comercială 500 RON la momentul deschiderii concursului.

 . Aceste kituri se pot folosi doar in cazul semnarii unui contract de achizitionare  a unui pachet de stocare a celulelor stem din oferta curenta EUROMEDICS.

       B1) Kiturile cadou vor putea fi folosite (valorificate) numai in cazul in care castigatoarea incheie un contract de stocare a celulelor stem oferit de EUROMEDICS in maxim 10 de zile de la anuntarea prin caile de comunicare prezentate la Art 5, iar nasterea va avea loc la un spital de STAT de pe teritoriul Romaniei. –  In cazul in care castigatorii Kiturilor cadou nu incheie sau nu doresc sa incheie un contract pentru un pachet de stocare a celulelor stem la nastere EUROMEDICS” – se considera ca renunta in mod implicit la acest premiu, Organizatorul neavand alte obligatii financiare si de natura juridica, iar premiul va fi reportat catre urmatoarea participanta din lista.

5.1.2. Castigatoarele premiilor isi exprima acordul prin inscrierea in prezenta Campanie promotionala ca numele lor  si denumirea orasului/judetului in care locuiesc sa fie afisate pe site-ul Euromedics si pe canalele de social media ale Euromedics.

 5.1.3. Premiile acordate de Euromedics nu vor putea fi valorificare in bani si sunt considerate UNINOMINALE. In cazul refuzului ridicarii si utilizarii acestor premii in conditiile specificate in prezentul regulament, castigatorii isi pierd dreptul asupra premiilor urmand ca Organizatorul sa fie exonerat de orice obligatie sau raspundere judiciara sau financiara.

5.2. Desemnarea câștigătorillor Premiilor:

5.2.1. Desemnarea Participanților câștigatori ai Premiilor se va face prin extragere automata prin intermediul www.random.org. astfel:

A) Marele premiu va fi extras in perioada 30.06 si 05.07 2020 si castigatoarea va fi afisata pe website-ul www.euromedics.ro, la concursul aferent si/sau pe pagina de facebook a Euromedics

B) Castigarea Kit-ului cadou se va genera la inceputul fiecarei zile de concurs.

5.2.2. Ulterior validării câștigătoarei merelui premiu, numele acesteia va fi anunțat prin afișare pe pagina de concurs a Organizatorului, din site-ul www.euromedics.ro și/sau în pagina oficiala de Facebook  https://www.facebook.com/euromedics/ – lucru care se considera aprobat implicit odata cu inscrierea la acest Concurs. 

5.2.3. Premiile nerevendicate în termen de 30 de zile de la data anunțării câștigătoarelor sau care n-au putut fi transmise câștigătoarelor din cauza imposibilității de a fi contactate, din motive independente de Euromedics-Stem Life SA, se consideră nealocate si nu se reporteaza.

5.2.4. În cazul în care Participanta câștigătoare care-și revendică un Premiu întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului câștigat, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la modalitatea de intrare în posesie a acestuia de catre un reprezntant EUROMEDICS.

Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigatoare a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.

5.2.5. Premiile vor fi acordate de către  Stem Life SA, în calitatea sa de Organizator al Concursului, participantelor câștigătoare al Concursului, conform Regulamentului. Predarea fiecărui  Premiu se va face astfel:

–          La sediul Organizatorului sau, de comun acord, prin Curier rapid, cu plata ramburs a taxelor de transport (efectuată de către Câștigătoare).

5.3.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la ACEST CONCURS.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.3.2. Stem Life SA (Euromedics) are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Concurs, va atrage anularea înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

Art.6. Confidențialitatea și protecția datelor personale.

6.1.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate si prelucrate de către Organizator, în contextul organizării și desfășurarii Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, în condițiile legii, după cum urmeaza:

– în scopul validării Câștigătorului ;

– in scopul afisarii pe canalele de media a EUROMEDICS a persoanelor castigatoare.

– în scopul atribuirii efective a Premiului către Câștigător;

EXTRAGEREA PREMIILOR SE VA FACE prin intermediul www.random.org dar procedeul nu va fi facut public decat la cerere, printr-o scrisoare recomandata catre STEM LIFE S.A. de la solicitant cu acordul unei autoritati competente supusa regulamentului de protectie a datelor cu caracter personal in care solictantul sa obliga sa nu dezvaluie datele prezentate si numai in urma semnarii unui contract de confidentialitate in fata unui notar public sau in prezenta autoritatii mai sus mentionate.

6.1.2 Perioada de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal poate să se încadreze într-una dintre următoarele situații:

–          Pe parcursul perioadei în care se desfășoara înscrierile la acest concurs și maximum 30 de zile după extragerea finală (pentru rezolvarea unor eventuale obiecții și contestații de natura juruidca);

–          Până în momentul în care participantul solicită în scris, la adresa [email protected], încetarea prelucrării/ștergerea datelor sale.

–          Până la data probabilă a nașterii pe care participantul a completat-o în formularul de înscriere la concurs.

6.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a regulamentului (U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date ,in special cele cu privire la:

1. DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre STEM LIFE S.A. ;

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

3. DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

4. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

5. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre STEM LIFE S.A, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

7.DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

8.DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

9.DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre STEM LIFE S.A la adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected].

De asemenea, va aducem la cunostinta datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al STEM LIFE S.A respectiv adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected].

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, STEM LIFE S. A va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

Art. 7. Litigii

7.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legătură cu concursul, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de pe teritoriul Romaniei.
7.2. În vederea soluționarii divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate. Dupa deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un raspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

7.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta catre instanțele competente de judecata.

Art.8. Diverse

8.1. Prin participarea la concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si exprima acordul implicit de colectare a datelor personale si a contactarii ulterioare de catre un rerezentat EUROMEDICS in scopul bunei desfasurari a concursului si a altor informari EUROMEDICS.

 Dacă, din orice motiv, aceast Concurs nu se poate desfășura conform planificării, din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Concursului, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda desfasurarea concursului. În cazul în care desfasurarea concursului încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice, înainte de finalul perioadei de desfășurare a Concursului, se va face un anunț oficial pe canelele de social media si website apartinand de EUROMEDICS /STEM Life S.A.

8.3. Regulamentul acestui Concurs este prezentat gratuit și disponibil oricărui solicitant și/sau participant, pe pagina de internet a Organizatorului, www.euromedics.ro. Conținutul Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator până la data extragerii, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Concursului.

8.4. Orice  eventuale taxe, impozite etc. prevazute de lege cad in sarcina castigatoarei.

Art.9. Forța Majoră și Cazul Fortuit

9.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea judiciara privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întarziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

Organizator CONCURS:

STEM LIFE SA – Sub egida Brandului Comercial EUROMEDICS CRYO/BANK – Banca de celule stem

Prin Administrator,

GEORGIOS SYKIOTIS

ro_RORomână