fbpx

NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 STEM LIFE S.A cu denumirea comerciala Euromedics Cryo Bank , cu sediul in Bragadiru, str. Unirii nr. 83A, jud. Ilfov, inregistrara la Registrul  Comertului sub nr. J23/128/2018, cod unic de inregistrare : 24332864, in calitate de operator de date cu caracter personal  inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP) cu nr. 18617, prelucreaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Regulamentului ( U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si  privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, datele dumneavoastra au caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor mentionate in prezenta.

GDPR intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tuturor tarilor din UE. In Romania, exista in prezent Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, ale carei prevederi au fost aplicate deja de STEM LIFE S.A. In documentele contractuale, trimiterile la prevederile legii 677/2001 vor fi inlocuite cu mentiuni privind GDPR (General Data Protection Regulation).

Datele cu caracter personal va apartin dumneavoastra in calitate de clienti, beneficiari ai contractelor.

A.      Datele cu caracter personal pe care STEM LIFE S.A le prelucreaza

Tipuri de date cu caracter personal pe care STEM LIFE S.A le prelucreaza sunt: numele si prenumele, cod client, CNP, date referitoare la nationalitate, cetatenie si rezidenta, locul nasterii,rasa, date aferente actului de identitate, stare civila, adresa de domiciliu (resedinta, adresa de corespondenta) , date de contact ( telefon fix/mobil, adresa e-mail), date medicale, istoricul medical al clientului si al membrilor familiei, rezultate analize de laborator, date cu privire la copil( sexul, greutatea, inaltimea) date de natura personala( ex. Sex, varsta, numele mamei inainte de casatorie, starea de sanatate)

Datele cu caracter personal prelucrate au fost comunicate direct de catre persoanele vizate cu ocazia incheierii contractelor cu STEM LIFE S.A

B.      Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal de catre STEM LIFE S.A

1.       In vederea incheierii si derularii relatiei contractuale cu STEM LIFE S.A

In aceasta categorie intra: furnizarea de informatii cu privire la tipul de servicii oferite, componenta acestora, furnizarea de serviciile si/sau produse specifice( ex. transport, analize medicale, procesare si stocare), notificarea dumneavoastra cu privire la contractele incheiate( ex. modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/ beneficii produse/servicii, informatii finaciare- fisa client, informatii rate scadente/restante, emitere facturi, luarea masurilor care se impun ca urmare a nerespectarii obligatiilor financiare ( notificare debite, demersuri juridice in vederea recuperarii creantei, angajamente plata incheiate in procedura de recuperare pe cale amiabila), pastrarea si arhivarea documentelor;

2.       In vederea indeplinirii obligatiilor legale

Transmiterea in vederea indeplinirii activitatilor aferente controalelor autoritati/institutii autorizate ANAF, ANPC,ANT, ANSPSCP, Consiliul Concurentei, executarea silita a sumelor datorate precum si instituirea popririlor prin intermediul birourilor executorilor judecatoresti, tinerea evidentei a clientilor cu litigii, aprobarea restituirii sumelor in baza hotararii instantelor judecatoresti, realizarea misiunilor de audit, administrarea registrelor interne, informarea si consilierea operatorului si acordarea supertului operational privind protectia datelor (DPO)

3.       In vederea indeplinirii intereselor legitime ale STEM LIFE S.A

In aceasta categorie intra: efectuarea de statistici/studii de piata cu privire la produse/servicii cu privire la imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor si serviciilor, reclama, marketing, publicitat, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice cat si in cadrul locatiilor fizice, inregistrarea interactiunilor prin canale oficiale de comunicare( e mail/chat/website/call center) cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor si a apelurilor dar si pentru a furniza dovada cererii/acordului/optiuni cu privire la anumite servicii, stocarea bazelor de date in tara / UE, dupa caz.

4.       In baza consimtamantului dumneavoastra

Prelucrarile de date cu caracter personal in scop de marketing precum  si inregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu STEM LIFE S.A, se vor realiza doar cu consimtamantul dumneavoastra expres.

5.       Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

STEM LIFE S.A va prelucra datele cu caracter personal pe durata derularii relatiei contractuale, precum si ulterior atunci cand exista un interes legal sau legitim

6.       Transmiterea datelor cu caracter personal  de catre STEM LIFE S.A, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare

STEM LIFE S.A,  poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: clientilor si imputernicitilor acestora, reprezentantilor STEM LIFE S.A,altor persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele STEM LIFE S.A,  partenerilor contractuali ai STEM LIFE S.A, imputernicitilor STEM LIFE S.A in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale, organizatiilor internationale, furnizorilor de servicii si de bunuri, organizatiilor de cercetare a pietei, agentiilor de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

7.       Transferul international

De asemenea, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate este posibil ca STEM LIFE S.A  poate sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE, cat si in afara UE/SEE. Pentru transferuri in afara UE/SEE STEM LIFE S.A isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Eurioene sau alte garantii recunoscute de lege.

8.       Drepturile clientilor STEM LIFE S.A.

DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre STEM LIFE S.A. ;

DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre STEM LIFE S.A, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre STEM LIFE S.A la adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected]

De asemenea,va aducem la cunostinta datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al STEM LIFE S.A respectiv adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected] si [email protected].

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor STEM LIFE S. A va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditii prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

 Prezenta informare, privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata periodic si ori de cate ori vom efectua modificari in aceasta o vom afisa pe pagina web a STEM LIFE SA www.euromedics.ro

Pentru mai multe informatii privind protectia datelor dumneavoastra personale si polticile de confidentialitate ale Euromedics Cryo/Bank (SC STEM LIFE SA), mai puteti citi: Termeni de confidentialitate si Politica de cookies.

SC STEM LIFE SA, (Euromedics), e inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu nr. 18617. Afla despre Termenii de confidentialitate, aici.

Aboneaza-te la NEWSLETTER-ul EUROMEDICS, AICI.

Dand click pe butonul de abonare, consimti ca Euromedics (StemLife SA) sa-ti foloseasca datele pentru a-ti trimite informari, promotii si oferte.

Ne poti da un Like sau lasa un Mesaj direct pe pagina de Facebook

ro_RORomână