fbpx

Concursul din august

Participați la tragerea la sorți acum. 2 câștigători norocoși vor câștiga premii bogate. Premiul pentru primul loc este un cărucior Krausman – Carucior 3 In 1 Owo Plus Roșu în valoare de 2279lei, iar pentru locul al doilea fericitul câștigător va câștiga un pachet unic al companiei noastre.

COMPLETAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ AICI!!!!

Prin completarea datelor dvs. aici sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre.

Distribuie stirea pe:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype

Regulamentul de participare la tombola publicitara “Concursuldin august” organizată de banca de celule stem Euromedics – STEM LIFE SA

Art 1 Organizarea tombolei

Organizatorul tombolei este societatea Stem Life SA, având denumirea comercială Euromedics Cryo Bank, cu sediul în Romania – Bragadiru, str. Unirii nr. 83A, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/128/2018, cod unic de înregistrare : RO24332864, reprezentată legal de catre D-nul Georgios Sykiotis.

TOMBOLA se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine obligatoriu pentru toți Participanții. Informarea Participanților asupra Tombolei și Regulamentului va fi realizată prin intermediul site-ului www.euromedics.ro si https://www.facebook.com/euromedics/.
Participarea la Tombola implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum şi obligativitatea respectării acestuia. Prin participarea la prezenta Tombolă, Participanții vor fi considerați a-și fi însușit prevederile prezentului Regulament, prin participare, consimțind la aplicabilitatea integrală a prezentului față de ei.

 

Art. 2. Perioada de desfășurare a tombolei

Perioada de desfăşurare a Tombolei este cuprinsă între data de 01.08.2021, ora 00:00 și data de 30.09.2021, ora 08:00 a.m., în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

 

Art 3. Drept de participare

3.1. La această Tombola organizată de către STEM LIFE SA cu denumirea comercială Euromedics Cryo/Bank pot participa persoanele de sex feminin însărcinate sau soții/partenerii unor astfel de persoane, care urmează să nască în România după data începerii concursului și după data la care se înregistrează în concurs și care îşi înscriu complet și corect datele în formularul de participare.

 

Art.4. Mecanismul de desfășurare a Tombolei. Eligibilitate.

4.1. Tombola constă în acordarea posibilității tututor Participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament de a câștiga unul dintre premiile menționate la art. 5 din Regulament.

4.2. Condițiile pe care Participanții trebuie sa le îndeplineasca pentru pentru validarea premiilor sunt următoarele:

–          Persoana înregistrată la Concurs (Tombola publicitară) sau, după caz, soția participantului înscris, să fie însărcinată și să urmeze să nască în România, după data înscrierii sale la tombolă;

–          Să aibă cel puțin vârsta de 18 ani împliniți;

–          Toate câmpurile din formular sa fie completate corect cu datele solicitate de către Organizator. Formularele completate parțial sau incorect completate nu vor fi introduse în program pentru extragere.

–          Sa incheie un contract de prelucrare-stocare celule stem Premium Integral cu Stem Life SA (Euromedics) in cazul in care castiga si accepta premiul Kit cadou sau pachet cadou.

 

4.3. Premiul “KIT CADOU” se va extrage zilnic. In fiecare zi este desemnata prima participanta inscrisa si care este interesata de stocarea celulelor stem.

4.3.1. Premiul Special va fi stabilit prin tragere la sorti. Extragerea va avea loc in data de 08.10.2021, prin intermediul www.random.org.

 

4.4. Câștigătoarele vor fi anunțate telefonic, zilnic, de către reprezentanții Euromedics.

 

4.5. Formularele completate parțial  sau incorect completate nu vor fi selectate în concurs.

 

4.6. În cazul în care câștigătoarele premiilor KIT CADOU nu răspund la telefon sau nu își revendică premiul, în termen de 2 zile calendaristice, în ordinea înscrierii din ziua respectivă, vor fi desemnate alte câștigătoare, în ordinea înscrierii.

 

4.7. Premiile obținute la acest concurs nu se cumulează cu alte discount-uri sau promoții.

 

Art.5. Premiile, valoarea lor.

5.1.1. În cadrul acestei Tombole publicitare, se vor acorda următoarele premii:

PREMIUL 1  – cărucior Krausman – Carucior 3 In 1 Owo Plus Roșu în valoare de 2279lei,
 

PREMIUL 2- Pachet de recoltare si stocare celule stem in valoare de 1950 Euro:

PREMIUL 3  – ZILNIC UN KIT CADOU la pachetul PREMIUM cu stocare anuala pentru prima participant inscrisa.

 

5.1.2. Pentru clarificare, costurile adiționale efectuate de către câștigatori, inclusiv impozitul datorat pe venitul realizat de câștigator prin acordarea premiului, nu vor fi suportate de către Organizatorul Tombolei.

 5.1.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte premii, după cum nu este permisă, în nici-o situație, cedarea către unul sau mai multi terți a dreptului la premiul câștigat.

 

5.1.4. Niciunul dintre premiile și/sau reducerile de mai sus nu se pot cumula cu alte discounturi sau promoții.

 

5.2. Desemnarea câștigătorului Premiului:

5.2.1. În fiecare zi  se va extrage câte un premiu 3 din cele precizate la articolul 5. Câștigătoarea din fiecare zi va fi contactată de un reprezentant Euromedics.

5.2.1.1.În cazul în care o participantă la acest concurs a fost declarată Câștigătoare a unui premiu 3 într-o zi  nelucrătoare (de sfârșit de săptămână sau de sărbătoare legală), Câștigătoarea respectivă va fi contactată de reprezentantul Euromedics în prima zi lucrătoare consecventă datei desemnării câștigătoarei.

5.2.1.2.  În cazul în care câștigătoarea unui astfel de premiu nu răspunde la telefon sau nu își revendică premiul, va fi desemnată câștigătoare urmatoarea viitoare mămică înscrisă în concurs, în ordinea înscrierii din ziua respectivă

5.2.2.Premiul special va fi extras prin www.random.org, in data de 08.10.2021.

5.2.2.1. Ulterior validării persoanei câștigătoare ale acestui premiu special, numele acesteia va fi anunțat prin afișare pe pagina de concurs a Organizatorului din site-ul www.euromedics.ro și în pagina oficiala de Facebook  https://www.facebook.com/euromedics/. 

 

5.2.3. Premiul nerevendicat în termen de 30 de zile de la data anunțării câștigătoarelor sau care n-au putut fi transmise câștigătoarelor din motive independente de Euromedics-Stem Life SA, se consideră nealocate.

5.2.4. În cazul în care Participantul câștigător care-și revendică un Premiu întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului câștigat, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la modalitatea de intrare în posesie a acestuia.

5.2.5. Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigator a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.

5.2.6. Premiile vor fi acordate de către  Stem Life SA, în calitatea sa de Organizator al Tombolei publicitare, participanților câștigători ai Tombolei, conform Regulamentului. Predarea fiecărui  Premiu se va face astfel:

–          La sediul Organizatorului;

–          Sau, la alegerea fiecărui Câștigător, prin Curier rapid, cu plata taxelor de transport, efectuată de către Câștigător.

 

5.3.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la acesta Tombola publicitara.

Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

5.3.2. Stem Life SA are dreptul de a refuza acordarea Premiului, precum și dreptul de a pretinde restituirea de la câștigător a Premiului oferit, în cazul în care acesta a fost obținut prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament. Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Tombolă, va atrage anularea tuturor înregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.3.3. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.

 

Art.6. Confidențialitatea și protecția detelor personale.

6.1. (1) Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitarilor și cu ocazia participării în Concurs, să fie colectate si prelucrate de către Organizator, în contextul organizării și desfășurarii Concursului. Astfel, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie utilizate de către Organizator, în condițiile legii, după cum urmeaza:

– în scopul validării Câștigătorului ;

– precum și în scopul atribuirii efective a Premiului către Câștigător;

         (2) Perioada de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal poate să se încadreze într-una dintre următoarele situații:

–          Pe parcursul perioadei în care se desfășoara înscrierile la această Tombolă și maxim 30 de zile după extragere (pentru rezolvarea unor eventuale obiecții și contestații);

–          Până în momentul în care solicitați în scris, la adresa [email protected], încetarea prelucrării/ștergerea datelor dumneavoastra.

–          Cel mai târziu până la data nașterii pe care dvs. ați completat-o în formularul de înscriere la concur, în cazul ca ați bifat opțiunea de acceptare a transmiterii de oferte.

6.2 Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a regulamentului (U.E) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date ,in special cele cu privire la:

1. DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre STEM LIFE S.A. ;

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

3. DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

4. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

5. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre STEM LIFE S.A, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

7.DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

8.DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

9.DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre STEM LIFE S.A la adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected].

De asemenea, va aducem la cunostinta datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor al STEM LIFE S.A respectiv adresa din str. Unirii nr. 83 A, Bragadiru, Ilfov sau pe e mail [email protected].

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor STEM LIFE S. A va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditii prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

 

Art. 7. Litigii

7.1. În cazul unor potențiale divergențe apărute între Organizator și Participanți în legătură cu Tombola, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

7.2. În vederea soluționarii divergenței, Organizatorul va analiza reclamația Participantului având în vedere prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate. Dupa deliberarea reprezentanților Organizatorului, aceștia vor redacta un raspuns la reclamație care va fi transmis în scris reclamantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea reclamației în cauză.

7.3. În cazul în care Participantul nu este de acord cu deciziile de soluționare ale Organizatorului, acesta se poate îndrepta catre instanțele competente.

 

Art.8. Diverse

8.1. Prin participarea la Tombolă, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. Dacă, din orice motiv, această Tombolă nu se poate desfășura conform planificării, din pricina unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului: fraudă, probleme tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Tombolei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Tombola. Ân cazul în care Tombola încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice, înainte de finalul perioadei de desfășurare a Tombolei, se va face un anunț oficial la locul desfășurării Tombolei.

8.3. Regulamentul acestei Tombole publicitare este gratuit și disponibil oricărui solicitant și/sau participant, pe pagina de internet a Organizatorului, www.euromedics.ro și pe pagina oficială de Facebook: www.facebook.com/euromedics.ro Conținutul Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator până la data extragerii, modificările urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării Tombolei publicitare.

 

Art.9. Forța Majoră și Cazul Fortuit

9.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întarziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

 

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

Organizator

STEM LIFE SA

Prin Administrator,

GEORGIOS SYKIOTIS

ro_RORomână